Başkanın Sözü…

Büyüklerimizin “hizmet nimettir” diyerek bizlere gösterdiği gerçek istisnasız her mümin için geçerlidir. Ve gençler de çevrelerindeki kardeşlerine sahip çıkarak bu nimetten faydalanmalıdır. Onlara iyiyi kötüyü göstermeli, yanlıştan uzak durmaları gerektiğini anlatmalıdır. Kendisinin sahip olduğu iman nurunu ve manevi hasletleri etrafındaki küçük kardeşlerine aktarmalıdır.

Anne babalar çocuklarına bu şekilde hayrı dokunacak gençleri arayıp bulmalıdır.Hizmet niyetiyle etrafına hayırlı olmaya çalışan kişi bu şekilde aslında kendine de büyük hayır yapmış olur.

Zira çevresine model olma bilinci ister istemez hareketlerinde ölçülü olması gerektiğini hatırlatarak o genci de pek çok kötülükten korur. Başkasına anlatmak için öğrendiği ilimle aslında önce kendisini yetiştirmiş olur. Başkasının çocuğuna sahip çıkma şuuru ileride anne baba olduğunda kendi çocuğuna nasıl yaklaşacağı konusunda fikir sahibi yapar. Hasılı gençler bu hizmet sayesinde “anne baba olma provası” yapmış olurlar. Peygamber Efendimiz (s.a.v) kendini Allah yolunda hayır yapmaya adamış gençlerden şöyle bahseder: “Bir genç ilim ve ibadet içinde yetişir, olgunlaşırsa, Allah kıyamet günü ona yetmiş iki sıddıkın sevabı kadar sevap verir.”

Efendimiz’in (s.a.v) bu müjdesine nail olmak her mümin kulun arzusudur. Bu arzuya ulaşmanın yollarından biri hizmettir. Gençler Allah Teala’nın rızasını kazanmak, Hz. Peygamber’in (s.a.v) müjdesine nail olabilmek için sözünü ettiğimiz noktalarda kendini sorumlu görmelidir. Gençlerin anne babaları da bu hususta evlatlarını teşvik etmelidir.

Gençler, anne baba ve çocuk arasında köprüdür. Ara nesildir. Bu nedenle gençlerin çevresinde bulunan kardeşlerine sahip çıkmayı, örnek olmayı bir vazife bilmesi gerekir. Ancak bu şekilde toplumsal bir şuurdan, Müslüman kardeşliğinden bahsedebiliriz. Aksi halde “Her koyun kendi bacağından asılır” sözünden hareket ederek kendi hayatını kurtarmaya çalışan bencil insanlardan farkı kalmaz.İmam Hatiplilik ruhu, beslendiği şuurla topluma örnek, saygın, ‘’Hizmeti Nimet’’ bilen nesiller olarak bu toplumunun hatta insanlığın dünya ve ukba’larını kurtarmak için üstün gayretle çalışarak ÖNDER olacaklardır.

BİHMEZDER’de bu misyonla tüm dostlarını Hizmete davet ediyor.

Haydi! El ele gönül gönüle dünyayı bataklıktan kurtarmaya…

Hasan Çabukol

Bihmezder Dernek Başkanı