”   Durmak Nedir Bilmezler,

Çünkü Onlar Bihmezder.!!   “

‘’Asrın ihtiyaçlarına müdrik, doğuyu ve batıyı iyi bilen münevver, dindar görüneceğim diye mütaassıp olmayan, aydın desinler diye de dinden taviz vermeyen, tavizsiz fakat müsamahakar bir gençlik…’’

Mahmut Celalettin ÖKTEN

Hadis

 

“ İlim ve hikmet, Müslümanın yitiğidir. Nerede bulursa onu alır.” (Tirmizi, İlim, 19.)

” İlmin yarısı soru sormaktır. ”

“İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. Allah, ilim öğrenmek amacıyla yola çıkan kimseye cennetin yolunu kolaylaştırır.” (İbni Mace, Mukaddime, 17.)

“İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.”(Tirmizi)

“Yalnız şu iki kimseye gıbta edilir: Allah’ın kendisine ihsân ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse;

Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse.”

(Buhârî, İlim 15, Zekât 5, Ahkâm 3, İ’tisâm 13, Tevhîd 45; Müslim, Müsâfirîn 268)

” Hidâyete davet eden kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz.” (Müslim, İlim 16)